Số ca nhiễm Covid-19 ở Việt Nam

Số ca nhiễm

Đang điều trị

Đã khỏi bệnh

Tử vong

* Dữ liệu cập nhật tối ngày 23/05
* Dữ liệu cập nhật tối ngày 23/05
  Số ca nhiễm   Ca tử vong
Tỉnh thành Số ca
mới
Tổng
số ca