Số ca nhiễm Covid-19 ở Việt Nam

Số ca nhiễm

Đang điều trị

Đã khỏi bệnh

Tử vong

* Dữ liệu cập nhật tối ngày 06/12
* Dữ liệu cập nhật tối ngày 06/12
  Số ca nhiễm   Ca tử vong