Số ca nhiễm Covid-19 ở Việt Nam

Tổng số ca nhiễm
Đã bình phục:
Số ca tử vong:
+ : số ca tăng so với ngày trước