Số ca nhiễm Covid-19 ở Việt Nam

Tổng số ca nhiễm
Đã bình phục:
Số ca tử vong:
+ : số ca tăng so với ngày trước

Các địa phương có ca nhiễm mới từ 28.1.2021

Ca nhiễm ()
Cập nhật lúc 19:17 27/02/2021