Tưởng niệm đồng bào tử vong và
cán bộ, chiến sĩ hy sinh
do đại dịch Covid-19

Tưởng niệm
đồng bào tử vong
và cán bộ, chiến sĩ
hy sinh do đại dịch
Covid-19

*Số người tử vong tính đến 19.11.2021

Gửi lời tưởng niệm đến những người mất vì Covid-19

Gửi lời tưởng niệm đến những
người mất vì Covid-19

* Nhập họ và tên
* Nhập nội dung

{{line.AuthorName}}